celulitída

Od body shamingu k self love

Od body shamingu k self love

Body shaming a self love sú veľmi rozšírené témy dnešnej doby, ktoré majú úplne opačný význam, avšak pomyselná hranica medzi nimi nie je až taká široká. S urážkami, zosmiešňovaním a kritikou telesného vzhľadu jedinca, označovanou ako „Body shaming“, sa stretávajú muži, ženy aj deti. Táto podoba šikanovania dostala zelenú predovšetkým kvôli vzostupu sociálnych sietí, kde môžu ľudia urážať ostatných, často aj v úplnej anonymite. Na Univerzite Palackého v Olomouci bolo výskumom zistené, že až jedna tretina detí sa na sociálnych sieťach stretla s body shamingom.